Welkom bij Register Jurist

Met welke opleiding of werkervaring word ik Register Jurist?

Onze opleiding erkennen

Uw opleiding RJ® erkennen?

Uw opleiding kan de kwaliteit van het opleidingsaanbod objectief en onafhankelijk laten beoordelen en erkennen door Register Jurist® Opleidingen.
Er wordt gekeken naar vorm en inhoud van het opleidingsaanbod en of deze voldoen aan de Register Jurist missie en kernwaarden.

Register Jurist ® Opleidingen maakt gebruik van de normen en standaarden uit het regulier- en particulier HBO onderwijs.

De voorbereidingstijd van de erkenning is per opleiding en opleidingsinstituut verschillend.
Kwaliteit van de opleiding staat voorop en moet aansluiten bij het vak van Juridisch Professional.

Register Jurist Opleidingen maakt een onderscheid in:

Initiële beroepsopleidingen

Beroepsopleidingen die studenten/deelnemers opleiden, beginnend vanaf een nulpunt en leidend tot een beroepskwalificatie in het juridische veld.

Post-initiële scholing

Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen.
Zoals in de inleiding is beschreven, is het tegenwoordig belangrijk om je kennis, vaardigheden en houding permanent te blijven ontwikkelen omdat de ontwikkelingen in het juridische beroepsveld dat vragen.

Dit is nader onder te verdelen in:

Nascholing

Dit is gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis.

Bijscholing/aanvullende opleidingen

Bij bijscholing gaat het om een aanbod dat deelnemers nieuwe kennis aanreikt waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.

Specialisatie

Beroepsopleidingen gericht op specialisatie zijn ook per definitie post initieel. Ze richten zich op het ontwikkelen van specialistische competenties op deel terreinen van de juridische beroepsuitoefening.
Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één deel van het juridische beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

De bijdrage van een erkenning zijn voor elke opleiding of scholing gelijk.
De kosten voor een erkenning zijn eenmalig, de (certificaat/inschrijvings)bijdrage voor studenten komt jaarlijks voor hen terug.

Het erkennen van een opleiding; de procedure

U kunt via de emaillink een email zenden aan ons secretariaat waarin u onderstaande gegevens vermeldt:

- Naam, adres en woonplaats van uw opleidingsinstituut
- Naam van de opleiding
- Stuur een inhoudsopgave van de opleiding mee
- Eventueel overige relevante gegevens

Wij zenden een offerte retour op basis van het soort opleiding (opleiding, bij- en nascholing, e-learning, systeemaccreditatie). Na akkoord op de offerte, ontvangt u een factuur.
Na betaling krijgt u de betreffende erkenningsaanvraagbevestiging toegestuurd. Bij de erkenningsaanvragen van een opleiding ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie.

Deze reactie kan een memo zijn waarin u om aanvullend materiaal gevraagd wordt. De aanvullingen kunt u nog één keer kosteloos ter beoordeling aanbieden.
Het bestuur van Register Jurist Opleidingen reageert na uw reactie en aanvulling op de memo binnen 14 dagen met de definitieve beoordeling.

U ontvangt een bestuursbrief met het besluit (en - indien van toepassing - een erkenningsrapport), certificaat en het RJ® kwaliteitskeurmerk.

U levert uw logo aan voor plaatsing op de website www.register-jurist.nl en u kunt het logo van Register Jurist® en  RJ® vermelden bij de erkende opleiding(en).

Bij een positieve beoordeling ontvangt u een registratienummer en wordt uw opleiding en of scholing opgenomen in het Register Jurist® register en als zodanig op de website van www.register-jurist.nl vermeld worden.

Na erkenning mag u op uw eigen website vermelden dat uw scholing of opleiding door Register Jurist Opleidingen erkend is en dat de kandidaat
na het volgen en het positief afsluiten van de opleiding de het keurmerk/titel RJ® en Register Jurist®, eventueel aangevuld met zijn/haar specialisatie, mag voeren.

Register Jurist Opleidingen kan ook zelfstandig een opleiding of scholing erkennen.
Zij zal het opleidingsinstituut van haar erkenning op de hoogte brengen.
De kosten voor deze erkenning draagt Register Jurist Opleidingen bv zelf waardoor er voor de aanbieder van deze scholing en/of opleidingen geen erkenningskosten ontstaan.

Aanvaarde opleidingen

Bij de vaststelling van dit reglement zijn de volgende opleidingen bij voorbaat als aanvaarde opleiding aangemerkt:

 • Nederlands Recht; universitair niveau (indien geen diploma Universiteit)
 • Bewijs van deelname aan de studie Nederlands Recht, universitair niveau
 • Diploma Nederlands Recht; HBO niveau (HBO Rechten)
 • Diploma HBO Management Economie en Recht
 • (Post) HBO diploma’s Recht (Arbeidsrecht, Huurrecht, Strafrecht etc)
 • HBO Diploma’s Recht met specialisatie applicatie en relevante werkervaring (na beoordeling RJO)
 • Certificaat Hulp Officier van Justitie (alleen in combinatie met een politiediploma en relevante werkervaring)
 • Opleiding Politieacademie/ OTCKmar niveau 5 en 6, met relevante werkervaring
 • Opleiding Juridisch Adviseur/Medewerker, indien A + B
 • Opleiding Basis Recht Jupeca
 • Opleiding Gerechtsdeurwaarder
 • Opleiding Belastingdeurwaarder
 • Administratief Juridisch Medewerker – Openbaar Bestuur 
 • Bedrijfsjuridisch Medewerker 
 • Opleiding gevolgd aan de Juridische School
 • Handhaving Milieurecht
 • Praktijkdiploma milieurecht
 • Praktijkdiploma arbeidsrecht
 • Praktijkdiploma sociale zekerheid
 • Legal assistant Advocatuur
 • Legal assistant Notariaat
 • Opleidingen Mediator
 • NCOI Opleiding HBO Basisopleiding Fiscaal Recht
 • NCOI Opleiding (kort) HBO Rechten
 • NCOI Opleiding HBO Bedrijfsrecht
 • NCOI Opleiding HBO Ondernemingsrecht, als aanvullende opleiding
 • NCOI HBO Notarieel Recht
 • NCOI HBO Omgevingsrecht
 • NCOI Post Bachelor Bedrijfsrecht
 • NCOI HBO Arbeidsrecht
 • NCOI HBO Arbeids- & Sociaal Recht
 • NCOI Post Bachelor Arbeids & Sociaal Recht
 • NCOI Profesioneel Master Arbeidsrecht
 • NCOI Kort HBO Sociaal Juridische Dienstverlening

Tevens elke juridische opleiding die opleidt tot een associate degree op juridisch gebied, komt in aanmerking voor erkenning.


 

Werkervaring

Het bestuur van RJO stelt vast welke werkervaring als aanvaarde opleiding geldt in het kader het Reglement Register Jurist.
Bij de vaststelling van dit reglement wordt de volgende werkervaring bij voorbaat als ‘aanvaarde opleiding’ aangemerkt:

Werkervaring op juridisch gebied met aanvullende Cursussen op niveau 5/6>  op het gebied van:

 • Aansprakelijkheids- & verzekeringsrecht
 • Algemeen bestuursrecht
 • Algemeen Civiel
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeids- & pensioensrecht
 • Belastingrecht
 • Huur- en vastgoedrecht
 • Internationaal recht
 • Ondernemingsrecht
 • Personen- & familierecht
 • Strafrecht
 • Procesrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Door RJO te beoordelen opleiding en/of werkervaring.

Verstrekkend verzoek

Ben je van mening dat je wel in aanmerking komt voor toelating tot het register ondanks dat je niet aan de aanvaarde opleiding voldoet, dien dan een verzoek in bij het secretariaat van RJO.
Het bestuur kan vragen of je de informatie vertrekt die het bestuur nodig heeft om te bepalen of jouw verzoek aanvaard kan worden.
Aan een verzoek zoals hierboven vermeld zijn onderzoek kosten verbonden van 95 Euro (incl. BTW). Deze kosten dienen ter vergoeding van behandeling, bestudering en advisering.

Ja, ik wil een verstrekkend verzoek indienen! Mail naar secretariaat@register-jurist.nl

Onze opleiding erkennen

Uw opleiding RJ® erkennen?

Uw opleiding kan de kwaliteit van het opleidingsaanbod objectief en onafhankelijk laten beoordelen en erkennen door Register Jurist® Opleidingen.
Er wordt gekeken naar vorm en inhoud van het opleidingsaanbod en of deze voldoen aan de Register Jurist missie en kernwaarden.

Register Jurist ® Opleidingen maakt gebruik van de normen en standaarden uit het regulier- en particulier HBO onderwijs.

De voorbereidingstijd van de erkenning is per opleiding en opleidingsinstituut verschillend.
Kwaliteit van de opleiding staat voorop en moet aansluiten bij het vak van Juridisch Professional.

Register Jurist Opleidingen maakt een onderscheid in:

Initiële beroepsopleidingen

Beroepsopleidingen die studenten/deelnemers opleiden, beginnend vanaf een nulpunt en leidend tot een beroepskwalificatie in het juridische veld.

Post-initiële scholing

Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen.
Zoals in de inleiding is beschreven, is het tegenwoordig belangrijk om je kennis, vaardigheden en houding permanent te blijven ontwikkelen omdat de ontwikkelingen in het juridische beroepsveld dat vragen.

Dit is nader onder te verdelen in:

Nascholing

Dit is gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis.

Bijscholing/aanvullende opleidingen

Bij bijscholing gaat het om een aanbod dat deelnemers nieuwe kennis aanreikt waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.

Specialisatie

Beroepsopleidingen gericht op specialisatie zijn ook per definitie post initieel. Ze richten zich op het ontwikkelen van specialistische competenties op deel terreinen van de juridische beroepsuitoefening.
Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één deel van het juridische beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

De bijdrage van een erkenning zijn voor elke opleiding of scholing gelijk.
De kosten voor een erkenning zijn eenmalig, de (certificaat/inschrijvings)bijdrage voor studenten komt jaarlijks voor hen terug.

Het erkennen van een opleiding; de procedure

U kunt via de emaillink een email zenden aan ons secretariaat waarin u onderstaande gegevens vermeldt:

- Naam, adres en woonplaats van uw opleidingsinstituut
- Naam van de opleiding
- Stuur een inhoudsopgave van de opleiding mee
- Eventueel overige relevante gegevens

Wij zenden een offerte retour op basis van het soort opleiding (opleiding, bij- en nascholing, e-learning, systeemaccreditatie). Na akkoord op de offerte, ontvangt u een factuur.
Na betaling krijgt u de betreffende erkenningsaanvraagbevestiging toegestuurd. Bij de erkenningsaanvragen van een opleiding ontvangt u binnen 5 werkdagen een reactie.

Deze reactie kan een memo zijn waarin u om aanvullend materiaal gevraagd wordt. De aanvullingen kunt u nog één keer kosteloos ter beoordeling aanbieden.
Het bestuur van Register Jurist Opleidingen reageert na uw reactie en aanvulling op de memo binnen 14 dagen met de definitieve beoordeling.

U ontvangt een bestuursbrief met het besluit (en - indien van toepassing - een erkenningsrapport), certificaat en het RJ® kwaliteitskeurmerk.

U levert uw logo aan voor plaatsing op de website www.register-jurist.nl en u kunt het logo van Register Jurist® en  RJ® vermelden bij de erkende opleiding(en).

Bij een positieve beoordeling ontvangt u een registratienummer en wordt uw opleiding en of scholing opgenomen in het Register Jurist® register en als zodanig op de website van www.register-jurist.nl vermeld worden.

Na erkenning mag u op uw eigen website vermelden dat uw scholing of opleiding door Register Jurist Opleidingen erkend is en dat de kandidaat
na het volgen en het positief afsluiten van de opleiding de het keurmerk/titel RJ® en Register Jurist®, eventueel aangevuld met zijn/haar specialisatie, mag voeren.

Register Jurist Opleidingen kan ook zelfstandig een opleiding of scholing erkennen.
Zij zal het opleidingsinstituut van haar erkenning op de hoogte brengen.
De kosten voor deze erkenning draagt Register Jurist Opleidingen bv zelf waardoor er voor de aanbieder van deze scholing en/of opleidingen geen erkenningskosten ontstaan.